Cíl projektu: Zvýšit jazykové znalosti žáků a studentů
Jihočeského kraje, rozšířit metodické dovednosti pedagogických
pracovníků ZŠ a SŠ, rozšířit knihovní fond a obnovit a doplnit
vybavení Britského centra, které je nezbytné pro poskytování
kvalitní vzdělávací činnosti a jeho další rozvoj.