Jihočeský kraj poskytl Britskému centru JU v roce 2022 finanční
podporu, která byla využita na obnovu technického vybavení centra.
Britské centrum JU působí v Českých Budějovicích již 30 let.
Peněžní prostředky Jihočeského kraje napomohly k tomu, že se
centrum může i nadále rozvíjet a pomáhat široké veřejnosti
z celého Jihočeského kraje zvyšovat si své jazykové dovednosti.