AKTUALITA z www.britskecentrum.cz


Let´s Learn Together
Britské centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí školám sérii workshopů, přednášek a seminářů vedených kvalifikovanými lektory Britského centra JU. Program je zaměřený na metodickou podporu vyučujících anglického jazyka na středních školách a rozvoj jazykových dovedností žáků.
Workshopy mohou využít učitelé a studenti angličtiny do konce prosince 2019. Náplň workshopů bude vždy připravena ve spolupráci se školami podle jejich aktuálních potřeb. Programy budou probíhat po dohodě buď v Britském centru JU, nebo přímo ve školách a jsou zdarma.

Zájemci se mohou hlásit na info@britskecentrum.cz do konce října 2019.

Projekt je realizován prostřednictvím dotace Jihočeského kraje.
Přidáno: 17. 10. 2019 - 15:27
Aktualita vytištěna z www.britskecentrum.cz dne 27. 02. 2020 - 09:38