Cílem projektu je zvýšit jazykové znalosti žáků a studentů
Jihočeského kraje, rozšířit metodické dovednosti učitelů
ZŠ a SŠ, rozšířit a obnovit vybavení Britského centra,
které je potřebné ke zvýšení úrovně poskytovaného vzdělání.
V rámci projektu budou realizovány semináře, workshopy,
exkurze reflektující specifické potřeby studentů a pedagogických
pracovníků na středních školách.