Jihočeský kraj poskytl Britskému centru JU v roce 2023 finanční
podporu, která byla využita na obnovu materiálního vybavení
a doplnění knihovního fondu centra.
Britské centrum JU působí v Českých Budějovicích již 31 let.
Peněžní prostředky Jihočeského kraje napomohly k tomu, že se
centrum může i nadále rozvíjet a pomáhat školám i široké veřejnosti
z celého Jihočeského kraje zvyšovat si své jazykové dovednosti.